Grønt vand

Mandag den 1. maj tilsætter Skive Fjernvarme et grønt farvestof til fjernvarmevandet i Skive. Det grønne farvestof skal på en effektiv måde hjælpe de forbrugere, der har en utæt varmeinstallation. Når farvestoffet er tilsat, vil det cirkulere i flere måneder i fjernvarmenettet i Skive

Spørgsmål og svar

  Hvorfor tilsætter vi farvestoffet  

Skive Fjernvarme ønsker at hjælpe vores
kunder med at finde eventuelle utætheder i deres varmeinstallation. Er der en utæthed kan de sammen
med en autoriseret VVS-installatør få løst problemet.
Farvestoffet skal også hjælpe med at minimere 
vandtabet i Skive Fjernvarmes forsyningsnet.
Vandtabet medfører en unødvendig udgift til vand,
som vi tilsætter for at opretholde trykket i
fjernvarmenettet. 

  Farvestoffet  

Det er ufarligt og godkendt af sundheds-
myndighederne. Farvestoffet bliver benyttet af
andre varmeforsyninger i Danmark.

  Grønt vand - tegn på defekt varmeinstallation  

Er din varmeinstallation intakt bør du ikke opleve
ændringer i vandfarven.
Er din varmeinstallation utæt får du sandsynligvis
grønt vand i hanen.
Kontakt en autoriseret VVS-installatør.

  Tjek din installation  

Du kan tjekke din varmeinstallation ved at følge
denne 
anvisning.

  Grønt vand i sø/vandløb  

Når vi tilsætter farvestoffet, er der risiko for, at
vandet i søer og vandløb bliver farvet grønt på grund
af brud på rør i jorden.

Opdager du et vandløb eller en sø, der er farvet grøn,
bedes du kontakte Skive Fjernvarme på tlf. 97520966.

  Hvor længe skal jeg holde øje med vandets
  farve for at opdage eventuelle utætheder?
 

Efter det grønne farvestof er tilsat, vil der gå mange
måneder, inden farven er helt væk i fjernvarmevandet.

  Hvorfor kan det varme vand blive grønt?  

Hvis din vandvarmer er defekt, kan der løbe
fjernvarmevand med grønt sporstof over i 
vandværksvandet.

  Må jeg fortsat bruge vandet?    Det grønne farvestof udgør ikke en sundhedsrisiko,
men 
vi anbefaler, at du får repareret din varmeinstallation
hurtigst muligt. Når der er grønt vand i din varme hane,
er det fordi, der løber fjernvarmevand over i dit
vandværksvand.
  Er det farligt?  

Farvestoffet i vandet vil være fortyndet så meget,
at det 
ikke udgør nogen sundhedsfare.
I koncentreret form kan farvestoffet dog virke
irriterende overfor hud og slimhinder. Miljøstyrelsen
tillader farvestoffet i alle typer kosmetik i op til 6 %. Skive Fjernvarme tilsætter kun 0,0002 %.

  Bliver mit hår grønt, hvis jeg tager bad, og
  der er 
en utæthed i min varmeinstallation?
 

Der er en lille risiko for, at dit hår kan få et grønligt
skær. Bliver dit hår grønt, anbefaler vi, at du
efterfølgende skyller det i koldt vand.

  Bliver mit vasketøj grønt?   

Der er en lille risiko for, at dit vasketøj kan få et
svagt 
grønt skær. Bliver dit vasketøj grønt, anbefaler
vi, at du 
efterfølgende skyller det i koldt vand.

  Kan det grønne farvestof komme i det kolde
  drikkevand?
 

Ja. Der er en meget lille risiko for, at fjernvarmevandet
kan løbe over i det kolde drikkevand, hvis du har en
defekt tilbagestrømssikring før vandvarmeren, og
vandtrykket i fjernvarmesystemet samtidig er større
end trykket på drikkevandssystemet.

  Bliver jeg syg, hvis jeg drikker vand med grønt
  farvestof?
  Det grønne farvestof vil være fortyndet så meget, at der
ikke vil være nogen risiko forbundet med at drikke det,
men vi anbefaler, at du hurtigst muligt får repareret din
vand‐ og varmeinstallation ved utætheder.