Motivationstarif - Eksempel på tillæg

Årets gennemsnits fremløbstemperatur: 68,0 °C (aflæst på måler)

Årets gennemsnitlige returtemperatur: 48,0 °C (aflæst på måler)

Forventet returtemp: 40,7 °C (findes i skema)

Årets gennemsnits fremløbstemperatur er derfor 7,3 °C for høj ( 48 - 40,7) 

Årsforbrug: 18 Mwh (aflæst på måler)

Varmepris: 465 kr./MWh inkl. moms

Motivationstillægget bliver derfor 611 kr. inkl. moms (7,3% * 18 * 465)