Motivationstarif - Eksempel på gratis zone

Årets gennemsnits fremløbstemperatur: 68,0 °C (aflæst på måler)

Årets gennemsnitlige returtemperatur: 43,0 °C (aflæst på måler)

Forventet returtemp: 40,7 °C (findes i skema)

Årets gennemsnits fremløbstemperatur er  2,3 °C for høj   ( 43 - 40,7) 

Årsforbrug: 18 Mwh (aflæst på måler)

Varmepris: 465 kr./MWh inkl. moms

Da gennemsnits fremløbstemp. ikke ligger mere end 5 °C over den forventet returtemp, gives hverken fradrag eller tilllæg.