Motivationstarif - Eksempel på fradrag

Årets gennemsnits fremløbstemperatur: 68,0 °C (aflæst på måler)

Årets gennemsnitlige returtemperatur: 38,0 °C (aflæst på måler)

Forventet returtemp: 40,7 °C (findes i skema)

Årets gennemsnits fremløbstemperatur er derfor 2,7 °C under forventet returtemp (40,7 - 38,0) 

Årsforbrug: 18 Mwh (aflæst på måler)

Varmepris: 465 kr./MWh inkl. moms.

Motivationsfradraget bliver derfor 452 kr. inkl. moms (2 * 2,7% * 18 * 465)