Motivationstarif - Beregning af fradrag eller tillæg

Pr. 1.6.2014 (start varmeår 2014/15) har vi indført en motivationstarif, der har til formål at reducere byens samlede returtempertur.

Varmeregningen beregnes herefter som summen af målerleje, fast bidrag, MWh-forbrug og den nye motivationstarif. 

Motivationstariffen kan medføre tillæg/fradrag afhængigt af, om den årlige fjernvarmereturtemperatur er højere/lavere end den forventede returtemperatur.

Den forventede returtemperatur er afhængig af årets gennemsnitlige fremløbstemperatur, dvs. der kompenseres for om du har høj eller lav fremløbstemperatur.

Årets gennemsnitlige fremløbstemperatur i °C  55,0  56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0
Årets forventede returtemperatur i °C  45,0  44,7  44,3  44,0  43,7  43,3  43,0  42,7  42,3  42,0  41,7  41,3  41,0

 

Årets gennemsnitlige fremløbstemperatur °C 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0
Årets forventede returtemperatur i °C  40,7  40,3  40,0  39,8  39,6  39,4  39,2  39,0  38,8  38,6  38,4  38,2  38,0

 

Fremgangsmåde ved egenkontrol af motivationstarif.

  1. Aflæs årets gennemsnitlige fremløbstemperatur på din måler eller på hjemmesiden under selvbetjening
  2. Brug tabellen til at finde årets forventede returtemperatur
  3. Aflæs årets gennemsnitlige returtemperatur på din måler eller på hjemmesiden under selvbetjening
  4. Beregn om du skal have fradrag / tillæg eller om du ligger i gratis zonen ud fra nedenstående

FRADRAG:
Hvis årets gennemsnitlige fjernvarmereturtemperatur ligger under årets forventede returtemperatur, - så får du et fradrag på 2% af MWh forbruget pr. °C årets gennemsnitlige returtemperatur ligger under den forventede returtemperatur.

GRATIS ZONE:
Hvis årets gennemsnitlige fjernvarmereturtemperatur ligger 0 - 5 °C over den forventede returtemperatur, får du hverken fradrag eller tillæg.

TILLÆG:
Hvis årets gennemsnitlige fjernvarmereturtemperatur ligger mere end 5 °C over den forventede returtemperatur, -  så får du et tillæg på 1% af MWH-forbruget pr. °C årets gennemsnits returtemperatur er over den forventede returtemperatur.


Motivationstillægget indføres trinvist over en 4-års periode.

Varmeår 2014/15 - Maksimalt 10 % tillæg
Varmeår 2015/16 - Maksimalt 15% tillæg
Varmeår 2016/17 - Maksimalt 20 % tillæg
Herefter fuldt tillæg