Motivationstarif

Med motivationstariffen vil vi gerne synliggøre, at det betaler sig at holde øje med sit fjernvarmeanlæg og regulere det efter årstiden. Hvert år i juli udsender vi din årsopgørelse, og her kan du se din gennemsnitlige returtemperatur for hele varmeåret.

Det er muligt at downloade en App, der viser månedsvis forbrug og faktisk returtemperatur i forhold til forventet returtemperatur.
Desuden er det muligt for dig, under Selvbetjening, månedsvis at se dit aktuelle ”forventede årsforbrug” i kr. i forhold til dit budget. 

Se temperaturkrav og beregningsforudsætninger under Beregning af fradrag eller tillæg