Skive Fjernvarme fastholder lavere varmepris

Skive Fjernvarme har med en målrettet indsats med effektivisering af driften på en række områder, gunstige priser på indkøb og salg af energi, kombineret med en mild vinter, formået at bruge mindre naturgas og olie på spidslast. Det har derfor været muligt at sænke varmeprisen mere end budgetteret med udgangen af varmeåret, der sluttede den 31. maj 2017.