Målerudskiftning

Som led i det fortsatte arbejde med at optimere fjernvarmeforsyningen i Skive ønsker Skive Fjernvarme, at overgå til automatisk hjemtagning af målerdata på døgnbasis. Det medfører, at vi skal udskifte en del af den ældre målerpark i forsyningsområdet og etablere strømforsyning til et antal målere som i dag er forsynet via batteri.

Fordelen ved automatisk hjemtagning af målerdata er bla.:

  • At vore kunder fremover vil kunne se døgnværdier på E-forsyning, hvilket betyder man kan følge sit forbrug og sin afkøling meget tættere.

 

  • At Skive Fjernvarme hurtigere kan reagere hvis forbrugerne har en dårlig afkøling.

 

  • At unødigt varmetab i vores returledning minimeres.

 

  • At arbejdet omkring årsafregning bliver væsentlig mindre arbejdskrævende.

 

Samtidig med målerudskiftningen kontrolleres fjernvarmeanlægget og der renses snavssamlere, således at anlægget kan fungere optimalt.

Målerudskiftningen foretages af Sebastians VVS Teknik, som også står for at aftale tidspunkt for målerskiftet.

Ændring af strømforsyning udføres af Steen K. Pedersen A/S, som også står for at aftale tidspunkt for el-arbejdet.

Berørte fjernvarmeforbrugere vil blive kontaktet enten pr. telefon eller pr. brev. Arbejdet vil foregå i perioden 03. januar 2018 til 31. maj 2018.

Vi ser frem til et godt samarbejde og håber der vil blive taget positivt imod medarbejderne fra Sebastians VVS Teknik og Steen K. Pedersen A/S.

Er der spørgsmål til projektet kan Skive Fjernvarme kontaktes på tlf: 97 52 09 66.