Medarbejdere

Administration:

     

Tage Meltofte 

Direktør Tage Meltofte e-mail  
Kontorleder Edith Roesgaard e-mail    
Energirådgiver Carsten Kjær e-mail  
Kontorassistent Birgitte Laursen  e-mail   
Kontorassistent Elsa Høyen Gudiksen e-mail  
        

Drift og vedligehold af værket: 

     
Teknisk chef Jens Ole Skov  e-mail     
Maskinmester Morten Ulrich Sørensen e-mail   
Tekniker Mogens Bekhøj e-mail    
Kedelpasser Lars Hald        
Kedelpasser Finn Sørensen        
Kedelpasser Frode Nielsen        
Kedelpasser Henrik Eskildsen       
Kedelpasser Niels Gudiksen      
Kedelpasser Finn Wexel       
Kedelpasser Mads Olesen      
Kedelpasser Kristian Hvass Jensen      
Kedelpasser Brian Baadsgaard       
Kedelpasser Jonas Bech Jakobsen       
Kedelpasser René Ø. Pedersen       
Kedelpasser Jakob Madsen   
Kedelpasser Anders Damgaard Høj  
Vagt     Mobiltlf. 4019 1966
  
        

Drift og vedligehold af ledningsnet:

     
Ledningsmester Lennart Møller   e-mail  
Specialarbejder John Nielsen        
Specialarbejder Bent Jørgensen      
Specialarbejder Ib Sørensen       
Målertekniker Jens Peter Dahlgaard      Mobiltlf. 2339 8972 
Målertekniker Poul Pedersen     Mobiltlf. 2086 9341
Rengøringsassistent  Ingelise Holm