Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag d. 12. september 2018 kl. 19.30 i Kulturcenter Limfjord, Skive med

dagsorden ifølge vedtægterne.