Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt onsdag d. 13. september 2017 kl. 19.30 i Kulturcenter Limfjord, Skive med

dagsorden ifølge vedtægterne.