Bygning2

Firmaprofil

Skive Fjernvarme a.m.b.a. har i dag ca. 3.600 målerenheder og havde i 2016/17 et varmesalg på 118.225 MWh. Skive Fjernvarme a.m.b.a. driver og ejer det totale ledningsnet som består af 74,80 km hovedledning og 51,60 km stikledning.  

     Varmeproduktion         Elproduktion
Kraftvarmeværket    2.867 MWh/år      2.517 MWh/år
Centralen Mar. Jensens Vej    359 MWh/år     
Værket på Thorsvej    70.304 MWh/år      
Centralen Højlundsvej     8.076 MWh/år     
Biomasse kraftvarmeværk    67.894 MWh/år    32.845 MWh/år