Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Skive Fjernvarme a.m.b.a. har i dag ca. 3.600 målerenheder og havde i 2016/17 et varmesalg på 118.225 MWh. Skive Fjernvarme a.m.b.a. driver og ejer det totale ledningsnet som består af 74,80 km hovedledning og 51,60 km stikledning.