Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Skive Fjernvarme a.m.b.a. har i dag ca. 3.591 målerenheder og et varmesalg i 2016/17 på ca. 118.225 MWh varme. Skive Fjernvarme a.m.b.a. driver og ejer det totale ledningsnet som består af  74,80 km hovedledning og 51,60 km stikledning.