Skive Fjernvarme a.m.b.a.

Skive Fjernvarme a.m.b.a. har i dag ca. 3.544 målerenheder og et varmesalg i 2015/16 på ca. 119.608 MWh varme. Skive Fjernvarme a.m.b.a. driver og ejer det totale ledningsnet som består af  74,72 km hovedledning og 50,03 km stikledning.